Gorgeous view.

Even more gorgeous girl.

Chloe Moretz-gondola7LEWHzy